KỶ YẾU

Dịch vụ chụp ảnh kỷ yếu

Dịch vụ chụp ảnh kỷ yếu Chụp ảnh kỷ yếu là hoạt động kỷ niệm nhằm lưu giữ khoảnh khắc đẹp một thời dưới mái trường, trước những giờ phút chia tay bùi ngùi của các bạn học sinh, sinh viên cuối khóa, của các bạn chuẩn bị tốt nghiệp ra trường. Đối với sinh viên quãng thời gian học …

Read More »