Portfolio / chụp hình teambuilding

PHIM EVENT TEAMBUILDING HOANG GIA PEARL

Hoàng Gia Pearl tổ chức teambuilding cho toàn bộ nhân viên thoải mái vui chơi sau thời gian làm việc hăng say được diễn ra tại Đà Lạt.

Read More

PHIM EVENT TEAMBUILDING ANOVA FEED

Teambuilding vừa qua sẽ giúp các nhân viên có thêm năng lượng để làm việc và phấn đấu vì mục tiêu chung của Anova Feed.

Read More