Portfolio / công ty quay phim doanh nghiệp chuyên nghiệp

PHIM DOANH NGHIỆP KỸ NĂNG BÁN HÀNG BITI'S

Giới thiệu kỹ năng bán hàng dành cho nhân viên tại Biti's được Bút Vàng thể hiện chuyên nghiệp, ấn tượng qua video clip.

Read More