Portfolio / quay phim doanh nghiệp chuyên nghiệp

VIDEO NGÀNH THỦY SẢN

Phim doanh nghiệp Đại Thành Seafood phiên bản tiếng Trung được Bút Vàng Studio ghi lại thông qua hình ảnh, video clip.

Read More

PHIM DOANH NGHIỆP DẦU ĂN CÁI LÂN

Công Ty Dầu Thực Vật Cái Lân - Video clip giới thiệu doanh nghiệp một cách tổng thể từ nhà máy, quy trình, nhân sự.

Read More

PHIM DOANH NGHIỆP CƯỜNG THỊNH PHÁT

Giới thiệu 1 cách tổng quan nhất về doanh nghiệp Cường Thịnh Phát - Thông qua video clip Bút Vàng Studio sản xuất.

Read More