Portfolio / quay phim flycam

FLYCAM DỰ ÁN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN

Flycam dự án Cao tốc Bắc Giang- Lạng Sơn. Quảng cáo như thế nào là hiệu quả? Làm thế nào để thu hút được người xem.

Read More

FLYCAM TEAMBUILDING VIETCOMBANK

Flycam Teambuilding Vietcombank được Bút Vàng Studio ghi lại qua một cách sáng tạo, có chiều sâu trong từng khung hình.

Read More