PHIM EVENT

PHIM EVENT HỘI THẢO KINH TẾ KHÁCH HÀNG

PHIM SỰ KIỆN – HỔI THẢO KINH TẾ KHÁCH HÀNG – SEADENT

Phim Event Hội thảo kinh tế khách hàng được tổ chức đó là sự kiện rất cần thiết cho giới lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam hiện nay, là nơi cập nhật những kiến thức và giao lưu với rất nhiều lãnh đạo trong và ngoài nước. Giúp củng cố thêm kỹ năng điều hành doanh nghiệp. Những hình ảnh được ghi lại bằng những góc quay phim sự kiện chuyên nghiệp của Bút Vàng Studio. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Fields marked with * are required