PHIM EVENT

PHIM EVENT HR MEDIA

HR Media tổ chức sự kiện rất cần thiết cho giới lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam hiện nay, là nơi cập nhật những kiến thức và giao lưu với rất nhiều lãnh đạo trong và ngoài nước. Giúp củng cố thêm kỹ năng điều hành doanh nghiệp. Những hình ảnh được ghi lại bằng những góc quay phim sự kiện chuyên nghiệp của Bút Vàng Studio. 

Năm sản xuất: 2018
Khách hàng: Hr Media

Đơn vị sản xuất: Bút Vàng Studio
Hotline: 0915 782 785
Website: www.butvangstudio.com

PHIM EVENT HR MEDIA

Tag: Phim doanh nghiệp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Fields marked with * are required