PHIM EVENT

PHIM EVENT FORBES VIỆT NAM

Sự kiện Forbes Talks của Forbes Việt Nam lần đầu tiên về chủ đề Giáo dục tập trung vào những diễn biến, xu hướng, thay đổi mới nhất trong lĩnh vực giáo dục. Sự kiện giúp cho các doanh nghiệp, nhà giáo dục, nhà hoạch định chính sách và công chúng quan tâm tới giáo dục cập nhật những thông tin mới nhất về lĩnh vực đầu tư quan trọng cho tương lai này.

Những hình ảnh nội dung được ghi lại bằng góc quay phim sự kiện chuyên nghiệp của Bút Vàng Studio. Được sự tín nhiệm và hài lòng của Forbes Việt Nam . Bút Vàng Studio đã thực hiện nhiều dự án thành công do Forbes Việt Nam tổ chức trong thời gian qua, hãy cùng xem lại những sản phẩm sự kiện do Bút Vàng quay lại

Năm sản xuất: 2018
Khách hàng: Forbes Việt Nam
Đơn vị sản xuất: Bút Vàng Studio
Hotline: 0915 782 785
Website: www.butvangstudio.com

FORBES – TƯƠNG LAI CỦA GIÁO DỤC

FORBES UNDER 30 – CÁCH MẠNG CÔNG NGHỆ 4.0

FORBES – BẤT ĐỘNG SẢN

FORBES – ĐÓN NHẬN THẾ GIỚI THAY ĐỔI

FORBES – CÂU CHUYỆN THƯƠNG HIỆU

Xem thêm: Sản xuất TVC quảng cáo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Fields marked with * are required